Klubbkatter


Våre klubbkatter reiser både i inn og utland på utstillinger. I 2009 har vi endret reglene for denne konkurransen, hvor vi deler opp og ikke lenger kårer bare en totalvinner, mend deler opp i kategorivinnere, og en totalvinner av disse. Lykke til alle sammen, med et flott utstillingsår i 2009!

Regler for for klubbkatter lengre ned på denne siden!!

>> Årets Klubbkatter
>> Klubbkatter tidligere år


Regler klubbkattkonkurransen

1. Begrensninger

Kattene må tilhøre medlemmer av Gisund Katteklubb.

Gjelder for foreningsåret, dvs fra 1. oktober til 31. september

2. Deltagelsesbetingelser

Alle internationale FIFe- utstillinger er tellende i konkurransen.

Poeng for Cert, Ex. 1, HP, BIV, NOM og BIS

De fem - 5 - beste utstillingsresultatene er tellende.

Det tas ut beste katt i Kategori I, II, III, IV og V.

Av disse tas det ut en Klubbkatt Total.

Det tas også ut beste avlskatt, og beste oppdrett i hver kategori

3. Poengsystemet

Grunnpoeng

BIS - 100 poeng

NOM - 75 poeng

BIV - 70 poeng

Cert - 50 poeng

Ex 1 - 50 poeng

HP - 50 poeng

Tilleggspoeng

Tilleggspoeng beregnes på grunnlag av de totale antall bedømte katter påmeldt i hver kategori på utstillingen.

Det gis et tillegg tilsvarende 1 - en - prosent av dette totaltallet.

4. Konkurranseavgjørelse

Hvis det ikke oppstår poenglikhet, har den katt vunnet som har den høyeste poengsum etter 5 utstillinger.

Ved poenglikhet avgjør resultatet av den 6. utstillingen, den innbyrdes rekkefølgen mellom kattene. Deretter avgjør den 7. , dernest den 8. utstillingen osv. den innbyrdes rekkefølgen.