Klubben Bli medlem Styret Klorestokken Hvem skal ha hva? Kattungeformidling Oppdrettere


Hvem skal ha hva?

 


 

Til NRR

 

All kontakt med NRR skal gå via klubben.

 

Alt skal sendes i papirformat til klubben som sender det inn til NRR.

 

Send til klubbens sekretær

 

Monica Waage   Stønnesboten  
   
9373 Botenhamn
 
       
   
mo-waa@online.no
 
       

 

De fleste tjenester hos NRR er avgiftsbelagt og kvittering for betalt avgift skal legges papirene inn til klubben.
Den skal adresseres til

 

NRR  
Pancoveien 22 a  
1624 GRESSVIK  
   
Kontonummer: 1638 05 23632  

 

På NRRs hjemmeside www.nrr.no  finner du alle skjemaer du trenger, prisliste og gjeldende lover og regler

 

Link til:  
Prisliste  
Skjemaer  
   
Oppdretts- og registreringsregler  
Vaksinasjonsregler  
Stamnavnregler  

 

 

 


 

Utstilling

Påmelding skal skje via onlinesystemet   http://www. katteutstilling.com/

 

Link til:
Påmeldingsskjema for utstillinger i Norge
Påmeldingsskjema for utstilinger i Sverige

Utstillingsregler for NRR
Utstillingsregler for SVERAK

Det er klubbene som utstillingsarrangør som bestemmer på hvilken måte du kan melde på .
Du kan melde på,  avhengig av hva arrangørklubb bestemmer, pr post og /eller pr mail. Her må du følge med på invitasjonene .

Det samme gjelder betaling av utstilling, klubben setter frister og vha det skal koste. Det mest vanlige er at betalingsdato=påmeldingsdato.
Men følg med på invitasjonene til klubbene. Vær tidlig ute med å betale, er det stor pågang tas det hensyn til når betalingsdato er.

 


 

Betaling inn til Gisund Katteklubb

I hovedsak er det medlemskontingent som betales inn til klubben. I tillegg har klubben enkelte ting for salg.
Adresseres til

 

Jill-Sylvi Marita Svendsen  
Harald Silsandsvei 5  
9303 SILSAND  
   
+47 979 60 769  
ji-masve@online.no  

 


Kontonummer: 0530 02 99 867