Severdigheter Nyttig info Utstillingsoversikt Resultater Bilder Innbydelse

Titler

 

Kattene kan begynne å stille ut når de er 4 måneder, da stilles de ut i klasse 12, kattungeklasse

                                                     

Når de blir 7 måneder bytter de utstillingsklasse til                 klasse 11, ungdyrsklasse


 

I klassene 12 og 11 kan kattene oppnå tittelen
Junior Winner (JW)
For å få denne tittelen
må katten ha oppnådd
5 Best in Show(BIS)
i klasse 12 og/eller 11

Etter at kattene har fylt 10 måneder bytter kattene utstillingsklasse igjen og da deles utstillingsklassene opp i fertile og kastrerte klasser.

Fertile klasser

 


 

Klasse 9 - Åpen klasse
Katten får sertifikatet CAC
av 3 forskjellige dommere
på 3 nasjonale og /eller
internasjonale
FIFe-utstillinger
Når katten har fått 3 stk CAC
får den tittelen
CHAMPION

Klasse 7 - Championklasse
Katten får sertifikatet CACIB
av 3 forskjellige dommere
i to forskjellige land
på3 internasjonale
FIFe-utstillinger
Når katten har fått 3 stk CACIB
får den tittelen
INTERNATIONAL CHAMPION

Klasse 5- International Championklasse
Katten får sertifikatet CAGCIB

av 3 forskjellige dommere
i 3 forskjellige land
på 6 internasjonale
FIFe-utstillinger
Når katten har fått 6 stk CAGCIB
får den tittelen
GRAND INTERNATIONAL
CHAMPION

eller
av 4 forskjellige dommere
i 2 forskjellige land
på 8 internasjonale
FIFe-utstillinger
Når katten har fått 8 stk CAGCIB
får den tittelen
GRAND INTERNATIONAL
CHAMPION

Klasse 3- Grand International Championklasse
Katten får sertifikatet CACS

av 3 forskjellige dommere
i 3 forskjellige land
på 9 Internasjonale
FIFe-utstillinger
Når katten har fått 9 CACS
får den tittelen
SUPREME CHAMPION

eller
av 6 forskjellige dommere
i 2 forskjellige land
på 11 internasjonale
FIFe-utstillinger
Når katten har fått 11 CACS
Får den tittelen
SUPREME CHAMPION

Når katten har oppnådd tittelen SUPREME CHAMPION har den oppnådd den høyeste tittel for fertile katter. Den kan etter den tid som fertil katt stille i

Klasse 1- Supreme Championklasse

Katten får ingen sertifikat
den får HP (Hederspris)
Katten deltar ellers i vanlige uttak hos dommerne som BIV og NOM.
 

Kastrat klasser

 


 

Klasse 10 - Kastratklasse
Katten får sertifikatet CAP
av 3 forskjellige dommere
på 3 nasjonale og /eller
internasjonale
FIFe-utstillinger
Når katten har fått 3 stk CAP
får den tittelen
PREMIER

Klasse 8- Premierklasse
Katten får sertifikatet CACIP
av 3 forskjellige dommere
i to forskjellige land
på3 internasjonale
FIFe-utstillinger
Når katten har fått 3 stk CACIP
får den tittelen
INTERNATIONAL PREMIER

Klasse 6- International Premierklasse
Katten får sertifikatet CAGCIP

av 3 forskjellige dommere
i 3 forskjellige land
på 6 internasjonale
FIFe-utstillinger
Når katten har fått 6 stk CAGCIP
får den tittelen
GRAND INTERNATIONAL
PREMIER

eller
av 4 forskjellige dommere
i 2 forskjellige land
på 8 internasjonale
FIFe-utstillinger
Når katten har fått 8 stk CAGCIP
får den tittelen
GRAND INTERNATIONAL
PREMIER

Klasse 4- Grand International Premierklasse
Katten får sertifikatet CAPS

av 3 forskjellige dommere
i 3 forskjellige land
på 9 Internasjonale
FIFe-utstillinger
Når katten har fått 9 CAPS
får den tittelen
SUPREME PREMIER

eller
av 6 forskjellige dommere
i 2 forskjellige land
på 11 internasjonale
FIFe-utstillinger
Når katten har fått 11 CAPS
Får den tittelen
SUPREME PREMIER

Når katten har oppnådd tittelen SUPREME PREMIER har den oppnådd den høyeste tittel for kastrerte katter. Den kan etter den tid som kastrert katt stille i

Klasse 2- Supreme Premierklasse

Katten får ingen sertifikat
den får HP (Hederspris)
Katten deltar ellers i vanlige uttak hos dommerne som BIV og NOM.

Flere titler

 


 

Distinguished Merit (DM)
tildeles hunnkatt som har produsert minst 5 avkom som har oppnådd titlene IC/IP eller DM

tildeles hannkatt som har produsert misnt 10 avkom som har oppnådd titlene IC/IP eller DM

Bare FIFe-titler gjelder og DM skal plasseres etter kattens fulle navn

Distinguished Show Merit (DSM)
tildeles katter som har oppnådd minst 10 Best in Show (BIS) eller Best in Opposite Sex (BOS)
 i klassene 1-10 og 14

Kan kun oppnås på internasjonale utstillinger

Kvalifiseringsperiode er 2 år og en dag mellom den første BIS/BOS og den tiende.

Distinguished Variety Merit (DVM)
tildeles katter som har blitt Best in Variety (BIV) minst 10 ganger
 i klassene 1-12

Kvalifiseringsperiode er 2 år og en dag mellom den første BIV og den tiende.

Denne tittelen skal plasseres etter kattens fulle navn

Scandinavian Winner (SW)
De kattene som blir tildelt
Best in Show (BIS)

tittelen skal plasseres foran kattens navn uten årstall

World Winner (WW)
De kattene som blir tildelt
Best in Show (BIS)

tittelen skal plasseres foran kattens navn med årstall

National Winner (NW)
Hvert FIFe-forbund kan tildele tittelen National Winner til max 15 katter hvert kalenderår.

NRR har valgt å tildele denne tittelen til 5 katter hvert år.

Dette er de totalvinner i hver kategori i Årets Katt-konkurransen

tittelen skal plasseres foran katten fulle navn uten årstall

 


 

 

Generelt nyttig info

 

Før du stiller ut
Sett deg inn i reglene for det å delta på utstilling. Da har du FIFe og NRRs utstillingsregler, men det er også lurt og sette seg inn i feks SVERAKs regler.

Alle forbund har nasjonale regler i tillegg til FIFe's regler, og når vi reiser på utstillinger hos andre FIFe-forbund, er det deres regler vi skal forholde oss til.

Sett deg inn i hva du må ha med til katten når du drar på utstilling. Og hvordan katten skal stelles til utstilling.
De fleste raser har forskjellig prosedyrer for hvordan bade og stelle katt til utstilling.
Her har oppdrettere er særlig ansvar å veilede sine kattungekjøpere hvordan dette skal gjøres, men det er også viktig å være en del av et klubbmiljø og delta på medlemsmøter i klubben, da får du mange tips og råd.

Overnatting
Før du melder på til utstilling er det lurt å orden overnatting. Arrangørklubbene pleier å sett opp alternativer til dette på sine invitasjoner.
 Det er veldig viktig at du sier ifra om at du skal ha katt med på rommet, da enkelte overnattingssteder ikke vil ha dyr på rommene.

Å reise på utstilling å ha dyr med på rommene innebære et ansvar fra oss som katteeiere, at vi er nøye og rydder opp etter oss når vi forlater, selv når vi må betale litt ekstra for å ha katter på rommene.

I de fleste tilfeller er dårlig erfaring grunnen til man må betale ekstra for kattene, og vi må alltid tenke på at både vi selv og alle andre som ønsker å overnatte med dyr, skal kunne ha den muligheten etter at vi har forlatt.

Derfor: Fjern hår, mat og kattesand. De fleste overnattingssteder har støvsuger, har du ikke utstyr selv, lån av dem og vis at vi katteeiere er ansvarfulle og ordner opp etter oss.

Å melde på til utstillinger
Da må du benytte egne påmeldingsskjema til dette bruk, det er verdt å merke seg at det skal egne skjemaer til utstillinger i Sverige.

Arrangørklubben bestemmer om du kan melde på via mail, pr post eller begge deler. Følg nøye med på deres invitasjon hva de skriver der.
Påmelding skal alltid sendes via egen klubb, fordi denne skal godkjenne medlemskapet.

Ansvar ved påmelding
Når du melder på er det du som eier som har ansvaret for at all nødvendig informasjon arrangørklubben trenger er riktig.
Husk at kattenes navn og andre data skal være korrekt i henhold til kattens stamtavle. Kattens fulle navn med korrekt skrevet stamnavn og egennavn skal benyttes.
Det samme gjelder kattens foreldre.

Betaling
Det er også arrangørklubben som bestemmer hvordan de gjør det med hensyn til hvem får delta om det er mange som melder seg på og de må velge hvem har rett til å få bli med.

En generell regel her er at betalingsdato gjelder som påmeldingsdato, dvs at det er viktig å betale med en gang du melder på.

Vaksinasjon
Har du vaksinert katten din slik at du kan dra på utstilling?
Det er en karenstid på 15 dager fra du har tatt vaksinen til du kan ta katten med på utstilling, og vaksinen må ikke være eldre enn 1 år.

Smittsom sykdom
Katter med smittsom sykdom kan ikke delta på utstilling. Har du katter som det er mistanke eller den er under behandling, er det du som eier som har ansvaret for at denne katten og andre katter som bor sammen med denne, ikke deltar på utstilling og kan være en smittefare for alle andre katter på utstillingen.

Papirer du må ha med deg på utstilling
Når du skal på utstilling må du ha med deg kattens originale stamtavle og vaksinasjonskort. Det er sjekk av disse ved ankomst til utstillingshallen.

Så må du ha utstillerkort fra arrangørklubb som du mottar pr post, arrangørklubb er pliktig til minimum 14 dager før utstillingen sende denne ut. Har du ikke fått den, ta kontakt med dem og etterlys den!

Ansvar med hensyn til papirer, data på utstillingen
Det er du som utstiller som er pliktig til å sjekke data i katalogen, at katten er i riktig klasse og at data ellers også er korrekt.

kontrasignering
Det er du som utstiller som er pliktig til før bedømming starter,å si ifra at du må ha kontrasignering på katten.
Kontrasignering vil si at du må ha en annen dommers vurdering av katten, om du får tildelt en dommer du allerede har hatt på katten din på samme type sertifikat
Eksempel:
Katten har hatt to dommere som har gitt katten CACIB til tittelen International Champion, du trenger et sertifkat for at katten kan ta tittelen sin, men så har du fått en av de to dommerne som allerede har bedømt katten.
I følge regelverket skal katten bedømnmes av 3 forskjellige dommere.

Da kan dette ordnes ved at du får bedømt katten hos den tildelte dommeren som allerede har bedømt katten en gang tidligere, men du sier ifra når du kommer at du må  ha en kontrasignering.
Da ordnes det melding på denne katten til dommeren om dette og denne finner en egnet dommer som sjekker katten og signerer på bedømming i tillegg til dommer som bedømmer katten.

Titler og klasseendringer
Det er du som utstiller som har ansvaret for å melde i fra om at katten har tatt titler og skal endre klasse.
Du melder på katten i den klassen den står i pr påmeldingsøyeblikk.
I mellomtiden kan katten ha vært på andre utstillinger og fått en ny tittel og skal på neste utstilling i høyere utstillingsklasse.

Si fra til neste utstillingsarrangør du skal til med en gang katten har tatt tittelen, slik at de så tidlig som mulig kan endre dette i sine papirer, og gjør det skriftlig ikke muntlig.

Alle sertifikat skal medbringes på utstillingen for å dokumentere riktig skifte av klasse.

Fargeendring på utstilling
Det er to måter å gjøre dette på.

Du kan melde katten opp til fargebedømming før selve grunnbedømmingen starter. Da blir katten bedømt av to dommere og får sin eventuelle fargeendring.
Katten kan da stille i den farge disse to dommerne finner at katten er begge dager på utstillingen.

Du kan stille den ut og så finner dommer at denne bør skifte farge, og gjør denne endringen på dommerbordet.
Blir den fargendret til ny farge på dommerbordet, mister katten sin grunnbedømming den dagen, og den får tellende resultat kun søndag på utstillingen.

For begge tilfeller ordens det er dokument, som gjelder som Midlertidig registreringsbevis i 1 måned. Dvs at utstiller har ansvaret for å sende inn til NRR via sin klubb denne fargeendringen og få ny tavle innen denne måneden

Skikk og bruk på utstilling
Når man er på utstilling er det viktig at man tenker gjennom hvordan en utstilling kan oppleves for andre, både andre utstillere, publikum og arrangørklubb.
Det er høflig å gratulere sine motstandere o mde går av med seieren, og det er også høflig å være imøtekommende ovenfor publikum som har lyst til å se og kanskje ta på kattene dine.
"Behandle andre , slik du vil andre skal behandle deg"

Bedømmelse
Viktige moment her, er at en dommerring er nettopp det; en dommerring. Ingen utstillere bør trenge seg på, men holde litt avstand slik at dommerne får gjøre jobben sin

Registrering av titler hos NRR
Når utstillingen er over er det utstillers ansvar å sende inn tittelendringer til registrering hos NRR via klubben.
Det er de gule kopiene som skal sendes inn, sertifikat tatt i Sverige må kopieres.
Bedømmelsesseddelen skal være stemplet og signert av arrangørklubb, med påført riktig navn på katten og utstillingsresultat.

Skriv ned på baksiden navn på katten, registreringsnummer og navn /adresse på eier.

 

 

 

Utstillingsreglene

 

Utstillingsreglene

Vaksinasjonsreglene

Påmeldingsskjema- papir

Påmeldingskjema - mail

Påmelding SVERAK

 

 


 

Til utstillingsoversikt 2012

 


 

Kattene er delt inn i forskjellige kategorier

Kategori - Exotic og Perser
EXO - Exotic
PER - Perser

Kategori II - Semilanghår
ACL - American Curl Langhår
ACS - American Curl Korthår
MCO - Maine Coon
NEM - Neva Masquerade
NFO - Norsk skogkatt
RAG- Ragdoll
SBI - Hellig Birma
SIB - Sibirsk skogkatt
TUA - Tyrkisk Angora
TUV - Tyrkisk Van

Kategori III - Korthår og Somali
ABY - Abyssiner
BEN- Bengal
BML - Burmilla
BRI - Brite
BUR - Burmeser
CHA - Chartreux
CRX - Cornish Rex
CYM - Cymric
DRX - Devon Rex
DSP - Don Sphynx
EUR - Europe
GRX - German Rex
JBT - Japanese Bobtail
KBL - Kurilean Bobtail Lanhgår
KBS - Kurilean Bobtail korthår
KOR - Korat
MAN - Manx
MAU - Egyptisk Mau
OCI - Ocicat
RUS - Russian Blue
SNO - Snowshoe
SOK - Sokoke
SOM - Somali
SPH - Sphynx

Kategori IV - Orientalere
BAL- Balineser
OLH- Orientalsk langhår
OSH- Orientalsk korthår
SIA- Siameser
SYL - Seychellois Langhår
SYS - Seychellois Korthår

Huskatter
HCL - Huskatter langhår
HCS - Huskatte korthår

 

Årets Katt

 


 

Hvert år blir det regnet ut fra utstillingsresultatene gjennom hele kalenderåret på utstillinger i regi av NRR, lister over de kattene med best resultat som blir premiert på en utstilling året etter.

De kattene som har oppnådd NOM og BIS kommer på disse listene.