Til NRR

 

All kontakt med NRR skal gå via klubben.

 

Alt skal sendes i papirformat til klubben og sekretæren sender det inn til NRR.

 

Send til klubbens sekretær

Kine-Marie Hernes

Nordsiveien 269

9470 Gratangen

Mail: hkinemariehernes@gmail.com

   

 

De fleste tjenester hos NRR er avgiftsbelagt og kvittering for betalt avgift skal legges papirene inn til klubben.
Den skal adresseres til

 

NRR

Pancoveien 22 a

1624 GRESSVIK   


Kontonummer: 1638 05 23632 

 

På NRRs hjemmeside www.nrr.no  finner du alle skjemaer du trenger, prisliste og gjeldende lover og regler

  

 

 

 

Utstilling

Påmelding skal skje via onlinesystemet min katt

  

 

Betaling inn til Gisund Katteklubb

I hovedsak er det medlemskontingent som betales inn til klubben. 
Adresseres til

 

Jill-Sylvi Marita Svendsen 

Harald Silsandsvei 5 

9303 SILSAND   

+47 979 60 769 

ji-masve@online.no 


Kontonummer:

4612 3011 902